Reference

Víceúčelové hřiště, Brno

Vybudování víceúčelových sportovních hřišť pro děti a mládež při ulici v Újezdech

Je navrženo víceúčelové hřiště 16x32m s umělým polyuretanovým povrchem EPDM tl.11mm, oplocené ze tří stran 6m vysokým plotem, jehož spodní část tvoří dřevěný mantinel z fošen výšky 1m, dále navazuje plotový panel výšky 2 m a ochranná síť výšky 3m. Na jedné delší straně je oplocení z dřevěného mantinelu výšky 1m a plotového panelu výšky 2m. Vchod na hřiště je z obou delších stran, jedněmi jednokřídlými a jedněmi dvoukřídlými uzamykatelnými vrátky. U hřiště je navržen manipulační chodník ze zámkové dlažby tl.80mm o šířce 2m a délce 6m, a pochozí chodník ze zámkové dlažby tl.60mm šířky 1,2m a délce 40m. V blízkosti víceúčelového hřiště je navrženo hřiště na volejbal o rozměrech 12x22m, s povrchem z přírodní trávy.

Investor: Statutární město Brno
Rok projektování: 2012
Termín realizace: -

 

 

Nad Štolou, Praha

Rekonstrukce školního hřiště.

Běžecká dráha je navržena jako dvou dráhová se třídráhovou rovinkou. Délka oválu je 300 m.

Uvnitř oválu je od západu hřiště na odbíjenou nebo taktéž sektor po skok vysoký s umělým vodopropustným povrchem, dále hřiště na fotbal s umělým trávníkem 3. generace, dvě hřiště na tenis, nebo košíkovou, jedno hřiště na plážový volejbal s písčitým povrchem.

Vně oválu je na západní straně umístěna umělá lezecká stěna, na východě dva stolní tenisy, dvě petanguová hřiště a šplhací souprava. Rovinka je zakončena doskočištěm pro skok daleký a trojskok.

Investor: Gymnázium a Sportovní gymnázium Nad Štolou 1, Praha 7
Rok projektování: 2005
Termín realizace: 2008

 

Dukla Praha

 

 

Třinec

Generální oprava atletické dráhy s umělým povrchem a sanace tribuny na sportovním stadionu v Třinci.

Předmětem řešení je rekonstrukce vrchních vrstev 400 m atletického oválu a sektorů technických disciplin, položení nového uzavřeného živičného koberce a umělého vodou nepropustného povrchu atletické dráhy a sektorů na celkové ploše 7015 m2, a to dle standardu pro zařazení v systému I.-II. certifikace IAAF, včetně certifikace. Dále se jedná o návrh řešení provedení udržovacích a obnovovacích stavebních prací na tribuně hlavního sportovního stadionu městského sportovního areálu.

Investor: Tělovýchovná jednota Třineckých železáren Třinec
Rok projektování: 2005
Termín realizace: 2007