Vybudování víceúčelových sportovních hřišť pro děti a mládež při ulici v Újezdech

Je navrženo víceúčelové hřiště 16x32m s umělým polyuretanovým povrchem EPDM tl.11mm, oplocené ze tří stran 6m vysokým plotem, jehož spodní část tvoří dřevěný mantinel z fošen výšky 1m, dále navazuje plotový panel výšky 2 m a ochranná síť výšky 3m. Na jedné delší straně je oplocení z dřevěného mantinelu výšky 1m a plotového panelu výšky 2m. Vchod na hřiště je z obou delších stran, jedněmi jednokřídlými a jedněmi dvoukřídlými uzamykatelnými vrátky. U hřiště je navržen manipulační chodník ze zámkové dlažby tl.80mm o šířce 2m a délce 6m, a pochozí chodník ze zámkové dlažby tl.60mm šířky 1,2m a délce 40m. V blízkosti víceúčelového hřiště je navrženo hřiště na volejbal o rozměrech 12x22m, s povrchem z přírodní trávy.