Projektování sportovišť a sportovních staveb

Více informací
BENIKSPORT s.r.o.2021-02-11T09:13:02+01:00
BENIKSPORT s.r.o.

O společnosti

Naše projekční kancelář, pod vedením autorizovaného architekta Ing. arch. Jana Drdáckého, se zabývá převážně projekty z oblasti sportovních staveb, jako jsou víceúčelové sportovní areály, atletické ovály, fotbalová hřiště či víceúčelová hřiště včetně zázemí a všech technologií souvisejících se sportem (osvětlení, závlahy, kamerové systémy…).

Ve spolupráci s našimi partnery (projektanty dílčích stavebních profesí) zpracováváme projektovou dokumentaci ve všech fázích projekční činnosti od přípravy zakázky přes dokumentaci pro stavební povolení až po realizační prováděcí dokumentaci.

Nabízíme

Projektové práce

 • analýzy stavu staveniště a jeho okolí
 • specifikace potřebných podkladů a průzkumů prováděných specialisty námi koordinovanými
 • předběžné vymezení a upřesnění potřebných projektových prací a speciálních profesí
 • obstarání vstupních podkladů o vlastnických a jiných právech k pozemkům/parcelám, popřípadě stavbě/stavbám
 • zpracování návrhu/studie stavby
 • uskutečnění předběžných jednání k zamýšlenému dílu s dotčenými orgány a osobami
 • posouzení a návrh řešení některých vybraných finančních náležitostí stavby, předběžný odhad investičních nákladů
 • zadání průzkumů specialistům podle charakteru zakázky
 • vypracování dokumentace pro územní řízení
 • odhad investičních nákladů
 • obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných pro vydání územního rozhodnutí
 • zpracování náležitostí dokumentace návrhu na vydání územního rozhodnutí předkládaného k územnímu řízení
 • vypracování dokumentace pro stavební řízení
 • účast při stavebním řízení
 • obstarání dokladů a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných pro vydání stavebního povolení
 • zpracování dokumentace pro provedení stavby
 • výkonu autorského dozoru dle doporučených standardů této činnosti a dle příslušné smlouvy
 • vypracování realizační dokumentace stavby v rozsahu požadavků zhotovitele stavby
 • vypracování dokumentace skutečného provedení stavby
 • účast při kolaudačním řízení stavby
Reference

Projekty a realizace

BENIKSPORT s.r.o.

Kontaktujte nás

  Go to Top